راهنمای استفاده از اسپرسوساز چری

استفاده از اسپرسو ساز چری بسیار ساده و لذت بخش بوده و فقط کافیست مراحل زیر را انجام دهید

آماده سازی دستگاه و شستشو :

دستگاه را در محلی قراردهید که دارای سطحی صاف بوده و فضای کافی برای کار با آن داشته باشید.

- مخزن قهوه که به صورت پیچی باز میشود را از زیر باز کنید و در کنار دستگاه قرار دهید(شکل 1).

- در حالیکه فنجانی زیر دستگاه قرار میدهید و اهرم پایین است مخزن را با آب داغ پر کنید (شکل 2).

- سپس با بالا بردن اهرم تا انتها و پایین آوردن آن مخزن را بشویید (شکل 3و4).

گرم کردن مخزن دستگاه :

پس از شستشوی دستگاه در حالتی که اهرم تا انتها پایین میباشد اقدام به پر کردن مخزن با آب داغ بنمایید تا دمای مخزن بالا برود و دستگاه گرم شود . پس از حدود 30 ثانیه بعد از ریختن آب داغ در داخل مخزن دستگاه و با گرم شدن مخزن ، با پایین آوردن اهرم آب داخل مخزن را خالی کنید. این کار همانند شستشوی دستگاه در مرحله قبل میباشد با این تفاوت که با آب کاملا داغ انجام میشود.
توجه:
برای داغتر شدن مخزن می‌توان مراحل بالا را بیش از یکبار انجام داد تا مخزن گرمتر شده و قهوه داغتری داشته باشیم.
توجه:
سعی کنید از دستگاه به صورت خشک و بدون آب استفاده نکنید. اینکار باعث فرسایش آببندهای داخلی دستگاه میگردد.

قهوه ساز اهرمی چری

پرکردن و کوبش قهوه :

مقدار مناسب پودر قهوه برای داشتن قهوه ایده آل و غلیظ زمانی است که پودر قهوه همسطح لبه بالایی مخزن قهوه در آن ریخته شود و فشار مناسب توسط تمپر دستگاه بر روی آن اعمال گردد، به طوریکه تمپر کاملاً بر روی لبه مخزن قهوه قرار گیرد.

بهتر است اینکار با اعمال فشار و حرکت دورانی تمپر انجام شود.

توجه:

پودر قهوه مورده استفاده نباید خیلی نرم یا خیلی درشت دانه باشد. از درجه متوسط جهت آسیاب کردن قهوه استفاده کنید. نمونه دانه آسیاب شده مناسب برای استفاده در اسپرسوساز چری داخل بسته بندی میباشد.

قراردهی مخزن قهوه به روی دستگاه :

پس از تخلیه مخزن آب دستگاه با پایین آوردن اهرم ،اکنون مخزن قهوه حاوی پودر قهوه را در محل خود قرار میدهیم. توجه داشته باشید برای بستن مخزن قهوه در محل خود نیاز به اعمال فشار زیاد نمیباشد و فقط کافیست مخزن قهوه کمی در جای خود محکم شود که این کار به راحتی انجام میگیرد.

اسپرسوساز دستی چری

اسپرسو دوبل یا سینگل :

درصورتیکه مخزن آب کاملاً از آب داغ پر شود دستگاه مقدار 60 میلی لیتر قهوه اسپرسو (اسپرسودوبل) و در صورتیکه یک سانتیمتر از ماکسیمم گنجایش مخزن خالی از آب باشد مقدار 30 میلی لیتر معادل یک اسپرسو سینگل به شما خواهد داد.

قهوه گیری :

پس از بستن مخزن قهوه در حالتیکه اهرم آن پایین است وفنجان گرم شده خود را زیر سیلندر دستگاه قرار داده‌اید اقدام به پر کردن مخزن آب با آب داغ بنمایید. بعد از پر کردن مخزن با آب داغ به میزان مورد نظر اهرم را به آرامی بالا بیاورید تا آب داخل مخزن پایین برود سپس به آرامی اقدام به فشار دادن اهرم به سمت پایین کنید. قهوه از نازل زیر دستگاه داخل فنجان می‌ریزد وقتی اهرم کاملا پایین آمد یکبار دیگر اهرم را بالا برده و پایین ببرید.برای خروج قهوه از دستگاه نیاز به اعمال فشار بیش از اندازه نمیباشد ، برای این کار بیشتر از مقدار مورد نیاز به اهرم فشار وارد نکنید. اسپرسو شما حاضر است نوش جان .

تخلیه باقیمانده قهوه از دستگاه :

بعد از قهوه گیری مخزن قهوه را از زیر باز کنید و بیرون انداز تفاله را به شکلی که در تصویر مشاهده میکنید روی مخزن قهوه قرار داده و با فشار مختصری تفاله پودر قهوه را خارج کنید. مخزن برای استفاده مجدد آماده است.

توجه داشته باشید که قبل از باز کردن مخزن قهوه برای خالی کردن باقیمانده قهوه از دستگاه باید آب داخل دستگاه کاملا تخلیه شده باشد.

توجه:

برای داشتن اسپرسوی ایده آل از آب کاملا ًداغ استفاده کنید و حتما قبل از قهوه گیری ، مخزن و فنجان خود را کاملاً گرم کنید.